Uca Allah Buyurur:

Bəndəmizə (Muhəmmədə) hissə-hissə göndərdiyimizdən şübhəniz varsa, Allah ilə aranıza qoyduğunuz ulu adamlarınıza da yalvararaq ondakına bənzər bir surə gətirin! İddianızda haqlısınızsa, edərsiniz!

Bəqərə surəsi, 23

Yəhudilərin kitabında İSA NECƏ TƏHQİR OLUNDU?

İudaizmin tarixinə nəzər yetirək….

Dunyanın yəhudi problemi
XX əsrin başlanğıcından Yaxın Şərqi dünyanın ən qaynar nöqtəsinə çevrilən və bütün israrların üzərinə sülh əldə edilə bilməyən Fələstin-İsrail qarşıdurması yenidən alovlanıb. Yüz ildir ki, İsrailin fələstinlilərə qarşı açıq aqressiyası və soyqırımı bir qayda olaraq dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən susqunluqla, hətta bəzən razılıqla qarşılanır.

Dünyanın super gücü olan ABŞ açıq şəkildə yəhudiləri dəstəkləməklə yanaşı, həmçinin İsrailin fələstinlilərə qarşı soyqırım cəhdlərini də bəzən açıq xoşgörü ilə qarşılayır. Dünyanın böyük dövlətlərinin güclərini öz gücü kimi istifadə edən İsrail isə Yaxın Şərqdə dövlət terroru əsdirməklə yanaşı, dünyada baş verən inqilab, münaqişə, çaxnaşma və müharibələrdə aparıcı rol alır.

Bəs kiçik bir millətin bu qədər böyük «başarılara» imza atmasının təməlində nə dayanır? Bunu yəhudizmin tarixini bilmədən anlamaq mümkün deyil. Yəhudizmin tarixi haqqında silsilə yazıları oxuculara təqdim edirik.

Yəhudizm xristianlığa qarşı

“Qanundan kənar kitabı (İncili) oxuyanlar mirasdan məhrum olunacaqlar. Yəhudilər xristianların kitabını məhv etməlidirlər”
Talmud. Şabbat (116a)

“Valaam (İsa) öz eşşəyi ilə pozğunluq edirdi. Buna görə onu yəhudi ruhaniləri qaynar spermanın içinə atdılar”
Talmud. Gettin (57a)

“”Talmud”un kafirlik, boşboğazlıq kimi səhvləri yəhudilərə həqiqəti başa düşməyə imkan vermir “
Papa IV İnnokenti. XIII əsr.

2500 il əvvəl Babil əsirliyndə Yezdra və Neyeminin rəhbərliyi altında levitlər yəhudi dinini yenidən formalaşdırdıqları zaman din deyil, milli doktrina hazırlayıb ortaya qoydular. Levitlər bu işə təqribən 70 il vaxt sərf etdilər və nəticədə tarixin yaranışından bəri dünyanın heç bir zaman görmədiyi və daha sonra da, heç bir millət tərəfindən reallaşdırıla bilməyən unikal bir doktrina ortaya qoydular.

2500 il əvvəl yaranan ilk milli doktrina özündə rasizmin bütün detallarını birləşdirən mükəmməl total milli hakimiyyət doktrinası idi. Yəhudizm dünyada yeganə dindir ki, genetik ayrı-seçkilik üzərində qərar tutub. Bu din yəhudiləri Tanrının seçdiyi millət elan etməklə yəhudilərin milli aliliyini təsdiq edən yeganə dindir. Yəhudizmdən başqa heç bir din milli hegemoniya üzərində formalaşmayıb.

Hətta bugünkü müasir İsrail dövləti belə teokratiya üzərində qurulan yeganə Qərb dövlətidir. İsraildə sinaqoqla dövlət arasında heç bir fərq yoxdur və heç kimə sirr deyil ki, İsrail dövlətini yönəldən və idarə edən yəhudi din xadimləridir. Yəhudi din xadimləri tək İsraildə deyil, bütün dünyada məskunlaşan yəhudilər üzərində hökmə sahibdir və yəhudi tanrısına sitayiş edən hər bir yəhudi ortodoksal din xadimlərinə tabe olmağa sadəcə məhkumdurlar. Çünki hər bir yəhudi harda yaşamasından və sərvətindən asılı olmayaraq ruhi və beyin olaraq gettoda yaşamaqda davam edir. Və hər bir yəhudi harda yaşamasından asılı olmayaraq yəhudi din xadimlərinin nəzarəti altında olan müxtəlif və kifayət qədər güclü təşkilatların nəzarəti altında fəaliyyət göstərirlər.

Levitlər messiya – xilaskar mifini yaradırlar

2500 il əvvəl Musa peyğəmbərin öyütlərini bəşəri din halından çıxararaq faktiki olaraq milli doktrina hazırlayan levitlərin əsas dahiliyi ondan ibarətdi ki, onlar fiziki və ruhi cəhətdən əsir götürdükləri xalqa mifik bir ümid qapısı açdılar. Levitlər yaxşı anlayırdılar ki, ümid yeri olmayan bir xalqı davamlı olaraq idarə etmək mümkün deyil və sabaha ümidlərini qazanmaq üçün xalqın üsyanı qaçılmazdır.

Levtlərin Yerusəlimdəki gettoda əsir tutduqları yəhudi xalqına açdıqları mifik ümid qapısı “messiya” (məsih – xilaskar, ivritcə “maşiax”) idi. Yəhudizmin dini kanonları içində yer alan “messiya” doktrinası nə zamansa tanrı Yahovanın yəhudilərə Yeşua (İussus) adıl peyğəmbər yollayacağı və Yeşua tərəfindən yəhudilərin bütün düşmənlərinin yer üzündən silinəcəyi, bundan sonra Yahovanın yəhudiləri bütün dünyaya təkbaşına sahib edəcəyini vəd edirdi.

Yəhudi rasizminin baniləri olan levitlər bu yolla Yahovanın “seçilmiş millət”ə vəd etdiyi dünya ağalığını yəhudilərə aşılayırdılar. Doktrinaya əsasən Yeşua bütün dünya xalqlarını məhv edəcək və yəhudilərin hökmdarı olacaqdı. Ona görə də hər bir yəhudinin tanrı Yahovanın qarşısında müqəddəs borcu ravvinlərin iradəsinə təslim olmaq və Yeşuanın gələcəyi günü səbirlə gözləməkdi.

Messiya yəhudi rasizminin təməllərini dağıdır

Yəhudilərin Babilistandan Yerusəlimə qayıdışından təqribən 1500 il sonra Yeşua – İussus adlı Nazaretli bir gənc özünü “messiya – məsih” elan etdi. Nazaretli gəncin ortaya çıxmasına qədər zaman-zaman İsraildə bir çoxları özünü Məsih elan etsə də, bu “Məsihlərin” şarlatan olduqları ortaya çıxmışdı. Yeni Yeşua levitlərin nəslindən gələn və gününü məbəddə dua etməklə keçirən Məryəm adlı əlil bir qızdan doğulmuşdu. İussusun atasının kim olduğu bəlli deyildi və o, anasının bətninə düşdükdən sonra və artıq kimsəsiz qızın hamiləliyini gizlətmək mümkün olmadığı üçün Məryəmin qəyyumu Zəkəriyyə peyğəmbər qızı kasıb bir dülgər olan Yusifə ərə vermişdi. (Sonradan Məryəm Yusifdən 4 oğlan, iki qız dünyaya gətirmişdi. Lakin bəzi xristian alimləri iddia edirlər ki, Məryəm Yusifin ikinci arvadı olub və birinci arvadından dülgərin altı uşağı olub).

İussus özünü tək Messiya – Məsih elan etməklə kifayətlənmədi, o həmçinin Tanrının oğlu olduğunu bəyan etdi. Yəhudizmin dini elitası öncəliklə İussusu dəli və şarlatan hesab etdilər. Lakin qısa zaman içində Məsihin həddindən artıq şöhrət qazanması ravvinləri qorxuya salmağa başladı. Ən əsası isə “messiya” levitlərin və talmudçuların 1500 il müddətində inşa etdikləri siyasi, sosioloji və ideoloji təməlləri dağıdırdı. İsa Məsih “Talmud”dan fərqli olaraq yəhudilərə dünya ağalığı vəd etmir, bütün xalqların qardaşlığını və barabərliyini təbliğ edirdi.

(“Talmud” – Tövratın təfsirləri. Yəhudilərin bütün həyat tərzlərini formalaşdıran, dini qanunlar məcmusu. Yəhudizm Tövratdan daha çox “Talmud”un hökmlərinə tabe olmağı tələb edir. Bu çox cildli məcmuda yəhudi rasizminin əsas tezisləri toplanıb. Elə bu üzdən də bir qayda olaraq “Talmud” gizli tutulur və yəhudilərdən başqa kiminsə oxuması yasaqdır. Lakin “Talmud”un əsas tezisləri yəhudi uşaqlarına məktəblərdə və sinaqoqlarda tədris olunur).

İsa Məsih “Talmud”dan fərqli olaraq hər addımda öldürməyi əmr etmirdi. O “gözə-göz, dişə-diş” çağırışını da etmirdi. Messiya yaxınlarını sevməyi buyurur və əgər bir üzünə sillə vurarlarsa, ikinci üzünü çevirməyi təlqin edirdi. Bu yəhudizmin dini elitasının uzun əsrlər boyunca formalaşdırdığı “xas millət” ideyasının məhv edilməsi deməkdi. “Talmud”un bütün siyasi ideologiyası qonşu xalqları soymaq, öldürmək, son nəfərə qədər məhv etmək tezisləri əsasında formalaşmışdı. Amma messiya bütün bunların əvəzinə anlaşılmaz qardaşlıqdan, bərabərlikdən və sevgidən bəhs edirdi.

Messiya həmçinin yəhudilərin Tanrı tərəfindən “seçilməsini” inkar edirdi ki, bu dözülməzdi. Elə ona görə də ravvinlər Məsihi tutub öldürməyi qərar verdilər. Özünü Tanrının oğlu və İsrailin hökmdarı elan edən 33 yaşlı gənc nazaretli həvariləri içində yeganə yəhudi olan İuda tərəfindən 30 gümüşə satıldı və Məsih dəhşətli işgəncələrlə çarmıxda öldürüldü. Lakin ravvinlər İussusu öldürə bilsələr də, messiyanı öldürə bilmədilər.

“Messiya” doktrinası ümumbəşəri dəyərə çevrilir

Yəhudizmin dini elitası tərəfindən saxtakar elan olunan İussusun ölümündən sonra da “messiya” doktrinası yəhudizmin təməl ideologiyası olmaqda davam etdi. Çünki levitlərin yaratdığı mifə görə məhz “messiya” bütün dünya xalqlarını yox edəcək və bütün dünyanı yəhudilərə verəcəkdi. Bununla da yer üzündə Yahovanın əbədi hakimiyyəti bərqərar olacaqdı.

Çarmıxda ölən İussusun tərəfdarları isə “messiya” ideyasını daha da dolğunlaşdıraraq tamamilə yeni bir din və yeni bir bəşəri ideya formalaşdırdılar. Xristianlıq adlanan yeni dini axının əsas ideoloji təməli çarmıxdan qeybə çəkilən İussusun yenidən, ikinci dəfə xilaskar olaraq Yerə dönəcəyi və Məhşər günündən sonra Yerdəki bütün insanların qardaş olacaqları, bütün dünyada bərabərliyin bərqərar olacağı, bu yolla Tanrı Atanın yer üzündə hökmlərinin bərqərar olacağı üzərində formalaşdı.

Doğurdanda İsanın və həvarilərinin yaratdığı möcüzə inanılmazdı. Məsih bütün dünyaya zülm və şər saçan, bütün xalqlara ölüm gətirərək yəhudiləri dünyanın sahibi elan edəcəklərini bəyan edən yəhudi dini elitasının rasizmi üzərində bütün dünya xalqlarını qardaşlaşdıran və bərabər haqlar tanıyan bəşəri bir ideya yaratdı və doğurdan bütün dünyanın ümid qapısına çevrilə bildi.

Və aradan yüz illər keçdikdən sonra ərəb xilafətində gedən hakimiyyət savaşında uduzan müsəlman şiələr özlərinə yeni “ümid qapısı” açacaq və şiələrin iddiasına görə qeybə çəkilən 12-ci imam Mehdi zamanın sahibi sifəti ilə geri dönəcək və yer üzündə ədaləti bərpa edərək dünyaya bərabərliyi və qardaşlığı gətirəcəkdi.

Beləliklə levitlərin bəşəriyyətə ölüm vəd edən “messiya” doktrinası məzlum xristianların və məzlum müsəlmanların bir qisminin həm ümid qapısına çevrildi, həm də dünyanın sosial mənzərəsini dəyişdi.

Yəhudizm xrisianlığa sonsuz nifrət edir

Xristianlıq meydana çıxdıqdan və “messiya” doktrinası yəhudizmin rasist, millətçi və qaniçici ideologiyasından bəşərin ən humanist dəyərinə çevrildikdən sonra, xristianlıq və İsa Məsih yəhudizmin bir nömrəli düşməninə çevrildi. Bu gün yəhudilərin qoruyucuları və hamiləri xristian dövlətlərin olmasına baxmayaraq xristianlığın məhv edilməsi bu gün belə yəhudizmin əsas strateji hədəfidir. Xristianlığı yox etmək hər bir yəhudinin qarşısına “Talmud” tərəfindən qoyulan əsas vəzifədir. Qeyd edək ki, “Talmud”da göstərilən hər hansısa buyruğu qəbul etməkdən imtina etmək təcrid və ölümlə cəzalandırılır.

İsa Məsih nəcis quyusunda boğulub?

“Talmud”a görə isə Məryəm hər nə qədər levitlərin nəslindən gəlsə də, İsanı zina yolu ilə dünyaya gətirib və fahişədən başqa bir şey deyil. Fahişə Məryəmin oğlu İsa isə şarlatan, sehrbaz, insanları yoldan çıxaran yalançıdan başqa biri deyil.

“Talmud”da yazıldığına görə, İsa Məsih heç də Roma əsgərləri tərəfindən çarmıxa çəkilməyib və bu sadəcə xristianların uydurmasıdır.

“Talmud” iddia edir ki, İsa Məsih yəhudi olmayıb və bütpərəst olduğuna görə ravvinlərin hökmü nəcis quyusunda boğulub. Hər hərfindən Məsihə nifrət qoxuyan “Talmud”da yazılır ki, ravvinlər onu nəcis quyusunda boğmamışdan əvvəl qaynar spermanın içində yandırıblar:

“Valaam (İsa) öz eşşəyi ilə pozğunluq edirdi. Buna görə onu yəhudi ruhaniləri qaynar spermanın içinə atdılar”. Talmud”. Gettin (57a)

“İsanı nəcislə dolu quyuya atdılar… və orda boğdular”. Talmud. Sanxedrin (52b).

Və daha sonra Məryəmin fahişə olduğu vurğulanır:

“Hökmdarların və şahzadələrin nəslindən gələn Məryəm dülgərlə fahişəlik edib”. Talmud. Sanhedrin (106a).

Qeyd edək ki, XX əsrdə “Talmud” tam olaraq ancaq bir dəfə ingilis dilinə tərcümə olunub və bu tərcümədə demək olar ki, geniş oxucu kütləsindən gizli saxlanılır. Buna baxmayaraq “Talmud”un ingilis dili tərcüməsində xristianlara qarşı bir çox ifadələr kodlaşdırılıb ki, sıravi oxucu xristianlardan bəhs edildiyini anlamasın. Mətnlərdə daha çox “kafirlər”, “amalakitlər”, “küyütlər” kimi kodlaşdırılmış ifadələrdən istifadə olunub. Halbuki “Talmud”da həmin ifadələrin yerinə açıq mətnlə məhz xristianlardan və İsa Məsihdən bəhs olunur. Ümumilikdə isə yəhudizmə görə qeyri yəhudilərin nümayəndələrinin “Talmud”u oxuması yasaqdır.

Orta əsrlərdə “Talmud”la tanışlıqları olan Roma papaları davamlı olaraq “Talmud”a qarşı çıxış edir və bir çox hallarda yəhudizmi kafir din elan edirdilər. 1554-cü ildə papa IV Pavel “Talmud”u və bütün yəhudi kitablarını yandırmağı əmr etmişdi. 1559-cu ildə papa IV Piy yəhudilərin katolik dövlətlərdən qovulması haqqında bulla imzaladı. 1581-ci ildə isə papa XIII Qriqorinin elan etdiyi bullada deyilirdi:

“Xristianlara qarşı sonsuz nifrətlə çıxış edən yəhudilər hər gün daha da sırtıqlaşaraq xristianlara qarşı dəhşətli cinayət planları hazırlayırlar”.

Yəhudi ruhunun mənzərəsi

Tanınmış yəhudi yazıçısı Artur Kestler yəhudizmi analiz edərək yazır: “Ən dəhşətli hal odur ki, “seçilmiş xalq” əfsanəsi bütün yəhudilər tərəfindən bir mənalı olaraq tam həqiqət kimi qəbul edilir. İrqi ayrı-seçkiliyə qarşı çıxış edən yəhudizm, eyni zamanda Yaqubun Tanrı ilə ilə müqaviləsinə dayanaraq özünün irqi aliliyini irəli sürür”.

Və eyni zamanda həmin Artur Kestler gözlənilmədən özünün yəhudi ruhunun yeni bir mənzərəsini ortaya qoyur:

“Yəhudizmlə nə qədər çox yaxından tanış oluramsa, bir o qədər təəssüf və peşmanlıq hissi keçirirəm. Amma bir o qədər də fanatik sionistə çevrilirəm.”

Məşhur Hollivud ssenaristi, əslən Minskdən olan yəhudi Ben Xekt isə İsa Məsihin çarmıxa çəkilməsinə təəssüf edir. Ben Xekt hesab edir ki, İsa Məsih farş edilməliydi və belə olarsa, xristianlıq dünyada ayaq açıb yeriməzdi.

Yenə də həmin Ben Xekt Fələstində İsrail dövlətinin yaranması ərəfəsində yazır:

“Hər dəfə Fələstində Britaniya əsgəri öldürüldüyündə hər bir amerikalı yəhudi ürəyində bayram edir”.

Halbuki Fələstində ölən Britaniya əsgərləri İsrail dövlətlərinin qurulması üçün can verirdilər.

Yəqin ki, yəhudi ruhunu ən yaxşı ifadə edənlərdən biri elə tanınmış yəhudi yazarı Moris Samueldir. Sionist hərəkatının tanınmış nümayəndələrindən biri olan Moris Samuel 1924-cü ildə yazır:

“Biz yəhudilər dağıdıcıyıq və həmişə də dağıdıcı olacağıq”.

“Mayn Kampf” və Talmud arasındakı fərq

Yəhudizm haqqında həqiqətləri yazan, “Talmud”dan sitatlar gətirən və buna görə antisemit olaraq qara siyahıya alınan Qərb yazarları bəzən “Talmud”u Adolf Hitlerin “Mayn Kampf” kitabı ilə müqayisə edirlər. Bu müəlliflərin fikrincə “Talmud”u oxuduqdan sonra “Mayn Kampf” uşaq ədəbiyyatını xatırladır. Və sual edirlər ki, əgər xristian dövlətləri “Talmud”la müqayisədə rasizmin uşaq ədəbiyyatını xatırladan “Mayn Kampf”ı özlərinin əsas müqəddəs kitabları elan etsəydilər, o zaman yəhudilər buna necə reaksiya verərdilər?

Əgər Hitler öz kitabında “Almaniyada yaşayan yəhudilər almandırmı”, deyə sual edirsə, “Talmud” sübut etməyə çalışır ki, yəhudi olmayan hər bir kəs insan deyil, heyvandır.

Doğrudan da hər sətrində qeyri-yəhudiləri ödürməyi əmr edən “Talmud” insanlığa qarşı olan dini kanonlar məcmusu kimi qəbul olunmalı və təbii ki, beynəlxalq qanunvericiliklə yasaqlanmalıdı. Nəzərə alsaq ki, bu kanonlar hər bir yəhudi uşağına məktəblərdə, sineqoqlarda və ailələrdə tədris edilir, o zaman deyiləcək heç bir şey qalmır.

Aşağıda “Talmud”dan bir neçə sitat gətirməklə yəhudizmin əsasını təşkil edən bu kanonların nə qədər təhlükəli olduğunu görmək mümkündür:

“Yəhudi olmayanların ən yaxşıları belə öldürülməlidir”

“Əgər yəhudi balaca xristian qızını, ya da yetkin qadını zorlayıbsa, kiçik yaşlı qız, ya da qadın ərli olub olmamasından asılı olmayaraq öldürülməlidir. Çünki o balaca qız, ya da qadın yəhudini günaha sürükləyib.”

“Tövrata burunlarını soxan qeyri yəhudilər öldürülməlidir. Çünki Tövrat onların deyil, bizim mirasımızdır”…

“Talmud”da belə buyruqlar yüzlərlədir. Təsəvvür edin ki, yuxarıda gətirlən sitatlardan hansısa birini kimsə yəhudilərə və yaxud başqa millətlərə qarşı ictimai yerlərdə səsləndirir. O zaman baş verə biləcək hay-küy və hiiddəti, qalmaqalı təsəvvür edə bilərsinizmi? Halbuki bütün bunları yəhudi uşaqlarına məktəblərdə və sinaqoqlarda tədris edir və onlara qeyri yəhudilərə qarşı nifrət körükləyirlər.

Doğrudandan da bütün bunlar inanılmaz və inanılmaz olduğu qədər də ürəkbulandırıcıdır. Amma hər nə qədər inanılmaz və ürəkbulandırıcı olsa belə bütün bunlar həqiqətdir.

Yəhudi qanunları səhifədən səhifəyə qeyri-yəhudilərə qarşı nifrəti daha da böyüdürlər. Yəhudi qanunları yəhudilərə xristianları və digər qeyri yəhudiləri aldatmağı, soymağı, zorlamağı, öldürməyi və qul etməyi halal edir. Hətta bütün bunları yəhudilər üçün məcburiyyət halına gətirir.

Bizim dövrümüzdə istər xristianlar, istərsə də, müsəlmanlar ilkin təkallahlı din olaraq yəhudizmi qəbul edirlər. Bununla da hər bir xristianını və müsəlmanın idrakında yəhudizmə qarşı bir minnətdarlıq duyğuları formalaşır. Əslində isə təkallahlılıq yəhudizmdən min illər əvvəllər də istər Altay-Türk sivilizasiyasının, istərsə də Misir sivilizasiyasının əsas həyat qaynağı olaraq çıxış edirdi.

Yəhudizm öz mahiyyəti etibarı ilə heç də təkallahlılıq dini kimi də qəbul oluna bilməz. Bu din sadəcə yəhudilərin tanrısı Yəhovanın dini olaraq qəbul olunmalı və yəhudilərin qeyri-yəhudilərə qarşı apardıqları zülmə və ölümə, rasizmə və özünütəcridə dayanan mübarizələri isə Yəhovanın “digər tanrılara” qarşı apardığı “savaş”ın yansımaları kimi əxz olunmalıdır. Levitlər 2500 il əvvəl özlərini “seçilmiş” elan edikləri kimi, özlərinin yeni tanrıları olan Yəhovanı da uyduraraq həm tanrının həm də özlərinin ruhunu dəyişdirmişdilər.

“Talmud”un əsil mahiyyətini tam olaraq anlaya bilmək üçün yəhudi olmaq, daha doğrusu 20 cildlik dini qanunlar məcmusunun bütün dəhşətli mahiyyətini olduğu kimi qavraya bilmək üçün ivritin mükəmməl bilicisi olmaq gərəkdir. Əks təqdirdə tam olaraq “Talmud”un mahiyətini dərk etmək mümkün deyil. Çünki yuxarıda da deyildiyi kimi bir çox dəhşətli ifadələr kodlaşdırılıb və bu kodların açarını ancaq ravvinlər bilir. Yəni yəhudilər nə qədər güclü görünsələr də, daima “Talmud”un sirrlərinin faş olması qorxusu ilə yaşayırlar. Bu sirrlər tam olaraq faş olduğu zaman isə, yəhudizmin sonunun çatacağı və yəhudi soyqırımının baş verə bilməsi təhlükəsi qaçılmaz ola bilər. Bu “Sion Müdrikləri”nin ən qorxunc röyalarıdır.

Xristian liderləri yəhudizmin xidmətçisinə çevrilib

Yəhudilər bütün bu iddialarını və dəhşətli nifrətlərini xristian kütləsindən gizli saxlamağa çalışırlar, amma çox qəribədir ki, bir çox aparıcı xristian nümayəndələri bütün bunları bildikləri halda yəhudilərə olan hamiliklərini sürüdür, daha doğrusu yəhudizmə yalmanmaq üçün əllərindən gələn hər şeyi edirlər. Halbuki, orta əsrlərdə inkivizisiya dönəmində Avropada yəhudilərin təqib olunması məhz “Talmud”da xristianlığa qarşı irəli sürülən dəhşətli nifrətin nəticəsi idi. Lakin 17-ci əsrdən başlayaraq vəziyyət dəyişdi. Xristianlığın dini və dövlət liderləri tədricən əvvəl yəhudizmin tərəfdaşına, daha sonra isə nökərinə çevrildilər. 19-cu əsrdən başlayaraq xüsusilə Birinci və İkinci Dünya Savaşları arasında yəhudilər istər ABŞ-ı, istər Böyük Britaniyanı, istərsə də SSRİ-ni sözün həqiqi mənasında idarə edirdilər. (Hətta belə bir iddia var ki, bütün ömrü boyu yəhudilərin xidmətçisi olan və bütün siyasi qərarlarını yəhudilərin birbaşa göstərişi ilə verən ABŞ prezidenti Franklin Ruzvelt 1944-cü ildə yeni beynəlxalq münaqişə ocağının yaranacağı səbəbi ilə yəhudi dövlətinin yaranmasına qarşı çıxdığına görə 1945-ci ilin aprelində öz kabinetindəcə güllələnib və bu üzdən də prezidentin cəsədi heç kimə göstərilmədən dəfn olunub. Qeyd edək ki, Franklin Ruzvelt bütün 12 illik hakimiyyət dönəmini yəhudi lobbisinin birbaşa təlimatları əsasında həyata keçirib).

Bu gün belə israrla iddia etmək olar ki, istər Vaşinqton, istər Brüssel, London, Berlin və Paris, həmçinin Moskva, o cümlədən bir çox digər paytaxtlar “Sion Müdriklərinin” təlimatları üzərində qərarlar verirlər.

Yəqin oxucularımız bir neçə ay əvvəl baş verən sıradan bir hadisə kimi görünən, ancaq özü-özlüyündə kurioz bir siyasi hadisəni xatırlayarlar. Krımın anneksiyasından həmən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kremldə İsraildən, Avstriyadan, Belçikadan, Böyük Britaniyadan, Almaniyadan, İtaliyadan, Hollandiyadan, Fransadan gəlmiş ravvinləri qəbul etdi. Bağlı qapılar arasında Putinin “Sion Müdrikləri” ilə nələr danışdığını heç kim bilməsə də, bir şey aydındı ki, Rusiya prezidenti Krım Rusiyaya birləşdirilməsi üçün razılıq almağa çalışması heç kimdə şübhə doğurmamalıdır. Ukraynada baş verənlərin fonunda isə Krımın tamamilə “unudulması” da diqqət çəkicidir. Həmin görüşdə isə ABŞ-dakı ravvinin iştirak etməməsi bu məsələdə “Sion Müdrikləri”nin sona qədər bitərəf qala bilməyəcəyinin göstəricisiydi. “Sion Müdrikləri”nin sonucda ABŞ-ın maraqlarını müdafiə edəcəyi Putində belə şübhə doğurmur. Amma önəmli olan “Sion Müdrikləri”nin bir müddət loyal və yaxud bitərəf mövqe sərgiləmələriydi ki, görünüşə görə Putin buna nail ola bildi.

Ardı var…

MÜZAKİRƏ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

www.islam.com.az

www.islam.com.az