Uca Allah Buyurur:

Onlara: «Allahın endirdiyinə tabe olun» deyilsə, «Xeyr! Biz atalarımızı hansı yolda görmüşüksə, ona tabe olacağıq!» deyirlər. Bəs ataları ağıllarını bir şeyə işlətməmiş və düz yola da daxil olmamışdılarsa, yenə tabe olacaqlar?

Bəqərə surəsi, 170

Ən dindar ölkələr içində Azərbaycan neçəncidir? – 67 ölkənin statistikası

Dindar ölkələrin statistikası …

Barem ve WIN/Gallup International bir sıra ğlkədə 66 mindən artıq insan arasında apardığı araşdırmada insanlara dini inanc baxımından özlərini necə təqdim etdiklərini soruşub.

Ölkələrdən alınan cavabları sizə təqdim edirik:

67
ÇİN
Dindar insanam: 9%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 67%
Cavab yoxdur: 1%
Çində hər 10 nəfərdən hardasa 7-si ateistdir.

66
JAPONYA
Dindar insanam: 13%
Dindar deyiləm: 31%
Ateistəm: 29%
Cavab yoxdur: 26%

65
İSVEÇ
Dindar insanam: 22%
Dindar deyiləm: 55%
Ateistəm: 18%
Cavab yoxdur: 5%

64
ÇEXİYA
Dindar insanam: 24%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 25%
Cavab yoxdur: 3%

63
BRİTANİYA
Dindar insanam: 27%
Dindar deyiləm: 58%
Ateistəm: 11%
Cavab yoxdur: 3%

62
ESTONİYA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 12%

61
BELÇİKA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 21%
Cavab yoxdur: 8%

60
NORVEÇ
Dindar insanam: 30%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 12%
Cavab yoxdur: 8%

59
AVSTRALİYA
Dindar insanam: 31%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 13%
Cavab yoxdur: 7%

58
DANİMARKA
Dindar insanam: 32%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 14%
Cavab yoxdur: 7%

57
VYETNAM
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 57%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 4%

56
HONQ KONQ
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 33%
Ateistəm: 30%
Cavab yoxdur: 3%

55
ALMANİYA
Dindar insanam: 34%
Dindar deyiləm: 46%
Ateistəm: 14%
Cavab yoxdur: 6%

54
CƏNUBİ KOREYA
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 37%
Ateistəm: 23%
Cavab yoxdur: 5%

53
AZƏRBAYCAN
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 64%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 0%

52
İSPANİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 41%
Ateistəm: 16%
Cavab yoxdur: 6%

51
LATVİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 10%

50
KANADA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 6%

49
İSRAİL
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 3%

48
FİNLANDİYA
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 7%

47
İRLANİYDA
Dindar insanam: 40%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 4%

46
SLOVENİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 25%
Ateistəm: 28%
Cavab yoxdur: 6%

45
AVSTRİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 6%

44
FRANSA
Dindar insanam: 45%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 21%
Cavab yoxdur: 5%

43
İSLANDİYA
Dindar insanam: 46%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 17%
Cavab yoxdur: 5%

42
LİTVA
Dindar insanam: 47%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 12%

41
BOLQARISTAN
Dindar insanam: 51%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 11%

40
UKRAYNA
Dindar insanam: 53%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 4%

39
ABŞ
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 4%

38
ALBANİYA
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 5%

37
İNDONEZİYA
Dindar insanam: 58%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 12%

36
PORTUQALİYA
Dindar insanam: 59%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 3%

35 RUSİYA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 9%

34
FƏLƏSTİN
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 4%

33
MEKSİKA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 28%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 2%

32
İRAQ
Dindar insanam: 64%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 2%

31
İTALİYA
Dindar insanam: 69%
Dindar deyiləm: 18%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 5%

30
MONQOLUSTAN
Dindar insanam: 71%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 0%

29
LİVAN
Dindar insanam: 71%
Dindar deyiləm: 26%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%

28
PERU
Dindar insanam: 72%
Dindar deyiləm: 20%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 6%

27
YUNANISTAN
Dindar insanam: 73%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 5%

26
TÜRKİYƏ
Dindar insanam: 74%
Dindar deyiləm: 12%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 8%

25
SERBİYA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 17%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 4%

24
BOSNİYA HERSOQOVİNA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 2%

23
İRAN
Dindar insanam: 77%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 3%

22
EKVADOR
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 4%

21
ARGENTİNA
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 2%

20
KONQO
Dindar insanam: 80%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 4%

19
BANQLADEŞ
Dindar insanam: 80%
Dindar deyiləm: 19%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%

18
POLŞA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 8%

17
BRAZİLİYA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%

16
PANAMA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 3%

15
MAKEDONİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 5%

14
KOLUMBİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 11%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 2%

13
PARAQVAY
Dindar insanam: 87%
Dindar deyiləm: 7%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 4%

12
RUMINİYA
Dindar insanam: 89%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 2%

11
FİLİPPİN
Dindar insanam: 90%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%

10
FİJİ
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 0%

9
ERMƏNİSTAN
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 4%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%

8
PAKİSTAN
Dindar insanam: 93%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 1%

7
KOSOVA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 3%

6
FİLDİŞİ SAHİLLƏRİ
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 0%

5
PAPUA QVİNEYA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%

4
HİNDİSTAN
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%

3
QANA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 5%

2
NİGERİYA
Dindar insanam: 97%
Dindar deyiləm: 2%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%

1
TAİLAND
Dindar insanam: 98%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 0%

Qaynarinfo.az

MÜZAKİRƏ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

www.islam.com.az

www.islam.com.az